Česká rafinérská
Česká rafinérská

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

Česká rafinérská je jediným zpracovatelem ropy a největším výrobcem ropných produktů v České republice.

Přepracovací rafinérie

Přepracovací rafinérie je zaměřena pouze na zpracování ropy a výrobu ropných produktů. Česká rafinérská neprovádí nákup surovin nebo prodej ropných produktů.
» více

Akcionář

Praha, 30. dubna 2015. Unipetrol dnes dokončil akvizici 32,445% podílu ve společnosti Česká rafinérská od společnosti Eni. Společnost Unipetrol se tak stala jediným akcionářem České rafinérské se 100% akciovým podílem.

Bezpečnost

Bezpečnosti práce a ochraně zdraví věnuje naše společnost velkou pozornost. Tato oblast je nedílnou součástí podnikatelských aktivit České rafinérské.
» více

Životní prostředí

Věnujeme stálou pozornost ochraně životního prostředí: úrovni emisí, ochraně povrchových a podzemních vod, nakládání s odpady a ostatním environmentálním aspektům.
» více

Sociální odpovědnost

Klademe důraz na podnikání odpovědným způsobem. Provádíme širokou škálu činností souvisejících s podporou charity, sportu, kultury a společenského života a sociální a zdravotní pomocí lidem v nouzi.
» více